פרוייקטים

הרצליה פרויקט "גרין היל"

הרצליה פרויקט "גרין היל"

מגיל יזמה ובנתה פרויקט של 42 דירות בשלושה בניינים של 4 ו-5 קומות ברח' הבריגדה היהודית בהרצליה.
בניית הפרויקט החלה במאי 2012, ומסירת הדירות הסתיימה ביוני 2014.